Siber Güvenlik Alanları ve Alan Seçimi

Siber güvenlik konusundaki takım ve alanlardan, bunların seçiminden ve seçim yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine değindim.

Siber Güvenlik Alanları ve Alan Seçimi

Siber Güvenlikte Alanlar


Merhaba sevgili okuyucularım, sizlere bu yazımda siber güvenliğin önemli temellerinden biri olan alanlardan, alan seçimlerinden ve dikkat edilmesi gereken konulardan bahsedeceğim. Hazırsak ilk konu başlığımız ile başlamadan önce siber güvenliğin kısa bir tanımını yapalım.

 

Siber güvenlik, bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen saldırılara, veri hırsızlığına ve diğer zararlı faaliyetlere karşı önlem almak, savunma stratejileri geliştirmek ve sistemleri güvenli hale getirmek için kullanılan bir dizi teknolojik ve insan kaynaklı işlemdir. Siber güvenlik hem bireysel kullanıcılar hem de kurumlar için önemlidir ve bilgi güvenliği, ağ güvenliği, uygulama güvenliği, endüstriyel kontrol sistemleri güvenliği gibi birçok alt kategoriyi içermektedir. Bu alanda uzmanlaşmış profesyoneller, siber saldırıları önlemek, tespit etmek ve yanıtlamak için gerekli eğitim, teknik beceri ve bilgiye sahiptir.

 

Siber güvenlik alanındaki takımlar, kurumların ve şirketlerin siber saldırılara karşı korunması için kritik öneme sahiptir. İşletmeler, siber güvenlik takımlarını iç veya dış kaynaklı olarak oluşturabilirler. Siber güvenlik takımları, saldırılara karşı savunma stratejileri oluşturmak, siber güvenlik açıklarını tespit etmek, güvenlik olaylarını izlemek ve güvenlik tehditlerini tespit etmek için görev alır.

Birçok şirket, siber güvenlik takımlarını farklı renklerdeki isimlerle tanımlar. Bunlar arasında en yaygın olanları şunlardır:

Red Team: Red Team, şirketlerin ve kurumların siber güvenlik savunmalarını test etmek amacıyla saldırıları simüle eden bir takımdır. Red Team, saldırılar sırasında mevcut savunma sistemlerini ve güvenlik protokollerini test ederek zayıf noktaları tespit etmek için çalışır. Bu bilgi, savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için kullanılır. Red Team, siber güvenlik konusunda uzman kişilerden oluşan bir takımdır ve genellikle diğer takımların işlerine müdahale etmez.

 

Blue Team: Blue Team, şirketlerin ve kurumların siber güvenlik savunmalarını oluşturmak ve yönetmek için çalışan takımdır. Blue Team, siber güvenlik açıklarını tespit ederek, savunma protokolleri oluşturarak ve siber güvenlik olaylarına hızlı yanıt vererek, şirketlerin siber güvenliğini sağlamak için çalışır.

 

Green Team: Green Team, yeni teknolojilerin ve ürünlerin siber güvenlik açısından test edilmesi ve doğrulanması için çalışan bir takımdır. Green Team, güvenlik açıklarını tespit ederek, teknolojik ürünlerin güvenliği konusunda geri bildirimler sağlar.

 

Purple Team: Purple Team, Red ve Blue Team'leri bir araya getirerek, siber güvenlik savunma stratejilerinin etkililiğini test etmek için çalışan bir takımdır. Purple Team, her iki takımın çalışmalarını bir araya getirerek, şirketlerin savunma sistemlerinin daha iyi hale getirilmesine katkı sağlar.

 

Yellow Team: Potansiyel güvenlik tehditlerini belirlemek ve şirketin savunma mekanizmalarına karşı testler yaparak savunmasız noktaları tespit etmekle ilgilenen bir siber güvenlik takımıdır.

 

Gold Team: Şirketin mevcut siber güvenlik altyapısını analiz ederek, güvenlik açıkları ve zayıf noktaları belirleyen ve ardından bu zayıf noktaların düzeltilmesi ve güvenliğin artırılması için gerekli protokollerin uygulanmasını sağlayan bir siber güvenlik takımıdır.

 

 

Bu takımların görevleri farklı olsa da birlikte çalışarak şirketlerin siber güvenlik savunmalarını daha etkili hale getirmelerine yardımcı olurlar. Siber güvenlik takımları, şirketlerin ve kurumların siber saldırılara karşı daha iyi hazırlıklı olmalarını sağlar ve siber güvenlik alanında farkındalığı artırır.

Şimdi ise bu takımlara ait belli başlı görev ve sorumluluklardan kısaca bahsedelim

 

Red Team: Red Team, bir şirketin veya organizasyonun siber güvenlik savunma mekanizmalarını test etmek için saldırı senaryoları hazırlar ve gerçekleştirir. Bu takım, şirketin mevcut savunma sistemindeki zayıf noktaları belirleyerek siber saldırganların bu noktalardan faydalanmasını engellemeye yardımcı olur. Red Team, şirketin savunma mekanizmalarındaki eksiklikleri tespit etmek için gerçek dünya senaryoları oluşturur.

Elde edilen sonuçları diğer takımlar ile paylaşarak mevcut sistemin geliştirilmesini sağlar.

 

Blue Team: Blue Team, bir şirketin veya organizasyonun siber güvenlik savunma mekanizmalarının oluşturulması, yönetimi ve izlenmesi ile ilgilenir. Bu takım, siber güvenlik açıklarını tespit ederek savunma protokolleri oluşturur ve siber saldırılara karşı hazırlıklı olmak için diğer güvenlik ekipleriyle birlikte çalışır. Blue Team, savunma mekanizmalarının düzenli olarak kontrol edilmesini sağlar ve olası güvenlik tehditlerine karşı hızlı bir şekilde yanıt verir.

 

Green Team: Green Team, yeni teknolojilerin ve ürünlerin siber güvenlik açısından test edilmesi ve doğrulanması için çalışan bir takımdır. Bu takım, özellikle yeni bir teknoloji veya ürünün şirket ağlarına entegrasyonu öncesinde güvenlik açıklarının tespit edilmesini sağlar. Ve gerekli güncellemeler ile bu açıkların kapatılmasını sağlayan takımdır. Green Team, savunma sistemlerinin sürekli olarak güncel tutulmasına yardımcı olur.

 

Purple Team: Purple Team, Red ve Blue takımlarının birleşmesiyle oluşan bir takımdır. Bu takım, bir şirketin siber güvenlik savunma mekanizmalarının etkililiğini test etmek için çalışır. Red Team, saldırı senaryoları hazırlarken, Blue Team savunma mekanizmalarını oluşturur. Purple Team, Red ve Blue takımlarının birlikte çalışarak oluşturduğu savunma mekanizmalarının ne kadar etkili olduğunu test eder ve geliştirir.

 

Bunlar dışında Yellow Team ve Gold Team, Her iki takım da farklı görev ve sorumluluklara sahip olsa da benzerlikler de bulunmaktadır.

 

Yellow Team: Yellow Team, siber güvenlik tehditlerinin analiz edilmesi ve takip edilmesi için görevlendirilir. Bu takım, potansiyel güvenlik tehditlerini belirlemek ve şirketin savunma mekanizmalarına karşı testler yaparak savunmasız noktaları tespit etmekle ilgilenir. Yellow Team, güvenlik açıklarının oluşumunu önceden tahmin etmeye çalışır ve bu sayede şirketin saldırılara karşı hazırlıklı olmasını sağlar.

 

Gold Team: Gold Team, siber güvenlik uygulamaları ve protokollerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışır. Bu takım, şirketin mevcut siber güvenlik altyapısını analiz ederek, güvenlik açıkları ve zayıf noktaları belirler. Ardından, bu zayıf noktaların düzeltilmesi ve güvenliğin artırılması için gerekli protokollerin uygulanmasını sağlar. Gold Team, ayrıca, şirketin güvenlik politikalarının ve prosedürlerinin uygun bir şekilde uygulanmasını da sağlar.

 

Şimdi ise sırasıyla bu takımların bir kurum veya şirket içerisindeki hiyerarşik düzenlerini inceleyelim. İlk olarak en gözde ve popüler takımımız red team ile başlayalım:

 

Red Team'in hiyerarşisi, takımın büyüklüğüne ve organizasyonel yapıya bağlı olarak farklılık gösterir. Ancak genellikle şu rollerden oluşur:

 

Red Team Lideri: Red Team Lideri, takımın en üst düzey yöneticisidir. Lider, takımın stratejilerini belirler, hedefleri koyma, ekip üyeleri arasında koordinasyonu sağlama ve sonuçları değerlendirme gibi sorumlulukları üstlenir. Ayrıca, şirket yöneticilerine raporlama yapar ve stratejilerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

 

Red Team Üyeleri: Red Team üyeleri, liderin belirlediği hedeflere ve stratejilere göre çalışırlar. Bu kişiler genellikle siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış, farklı disiplinlerde deneyimli kişilerdir. Üyeler, takımın görevlerini yerine getirmek için farklı teknolojik araçlar kullanır ve savunma mekanizmalarını test ederler.

 

Red Team Analistleri: Red Team analistleri, takımın üyeleri tarafından elde edilen verileri analiz eden ve değerlendiren kişilerdir. Analistler, siber saldırı senaryoları geliştirir ve şirketin savunma mekanizmalarının ne kadar etkili olduğunu test eder. Bu kişiler, siber güvenlik konusunda derinlemesine bir anlayışa sahip olmak zorundadır.

 

Red Team Uzmanları: Red Team uzmanları, takımın üyelerine teknik destek sağlayan kişilerdir. Bu kişiler, siber güvenlik araçları ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak zorundadırlar. Uzmanlar, takımın saldırı senaryolarını geliştirmesi ve savunma mekanizmalarını test etmesi için gerekli olan araçları ve teknolojileri sağlarlar.

 

Red Team Proje Yöneticisi: Red Team Proje Yöneticisi, takımın projelerini yönetir ve takımın zamanında hedefleri tamamlamasını sağlar. Proje yöneticisi, üyelerin iş yükünü dengelemek ve takımın koordinasyonunu sağlamak için çalışır. Ayrıca, liderlik ekibine takımın ilerlemesi hakkında raporlar sunar.

 

Bu roller, Red Team'in organizasyonel yapısının temelini oluşturur ve takımın işleyişine katkıda bulunur.

 

Blue team hiyerarşi düzeninde ise:

 

Blue Team Lideri: Blue Team Lideri, takımın en üst düzey yöneticisidir. Lider, takımın stratejilerini belirler, hedefleri koyma, ekip üyeleri arasında koordinasyonu sağlama ve sonuçları değerlendirme gibi sorumlulukları üstlenir. Ayrıca, siber saldırılar ve güvenlik tehditleri hakkında şirket yöneticilerine raporlama yapar ve stratejilerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

 

Blue Team Üyeleri: Blue Team üyeleri, organizasyonun savunma mekanizmalarını tasarlayan ve uygulayan kişilerdir. Bu kişiler genellikle siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış, farklı disiplinlerde deneyimli kişilerdir. Üyeler, organizasyonun ağ yapısını ve sistemlerini korumak için farklı teknolojik araçlar kullanır ve güvenlik tehditlerine karşı proaktif önlemler alır.

 

Blue Team Analistleri: Blue Team analistleri, takımın üyeleri tarafından elde edilen verileri analiz eden ve değerlendiren kişilerdir. Analistler, organizasyonun savunma mekanizmalarının ne kadar etkili olduğunu değerlendirir ve iyileştirme önerileri sunar. Bu kişiler, siber güvenlik konusunda derinlemesine bir anlayışa sahip olmak zorundadır.

 

Blue Team Uzmanları: Blue Team uzmanları, takımın üyelerine teknik destek sağlayan kişilerdir. Bu kişiler, siber güvenlik araçları ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak zorundadırlar. Uzmanlar, organizasyonun savunma mekanizmalarının ne kadar etkili olduğunu test ederler ve gerekli önlemleri alırlar.

 

Blue Team Proje Yöneticisi: Blue Team Proje Yöneticisi, takımın projelerini yönetir ve takımın zamanında hedefleri tamamlamasını sağlar. Proje yöneticisi, üyelerin iş yükünü dengelemek ve takımın koordinasyonunu sağlamak için çalışır. Ayrıca, liderlik ekibine takımın ilerlemesi hakkında raporlar sunar.

 

Purple Team hiyerarşi düzenine baktığımızda ise benzer bir hiyerarşi görmemiz mümkün:

 

Purple Team, genellikle küçük bir ekip tarafından oluşturulur ve bir lider tarafından yönetilir. Bu lider, organizasyonun siber güvenliği konusunda deneyimli bir teknik uzman olmalıdır. Ayrıca, takımın diğer üyeleri de siber güvenlik konusunda deneyimli olmalıdır ve genellikle Blue Team veya Red Team'den gelen uzmanlar olabilirler.

 

Purple Team'in diğer takımlarla koordinasyonu, takım lideri tarafından sağlanır. Lider, Red Team ve Blue Team liderleriyle düzenli olarak iletişim halinde olmalı ve organizasyonun siber güvenliği konusunda ortak bir strateji oluşturulmasına yardımcı olmalıdır.

 

Purple Team üyeleri, siber güvenlik açıklarını tespit etmek için farklı teknikler ve araçlar kullanır. Bunlar arasında penetre testler, zafiyet taramaları, log analizleri, ağ trafiği analizleri ve daha birçok yöntem bulunur. Bu tekniklerin kullanımı, takım lideri tarafından yönetilir ve takımın amacına ve organizasyonun ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenir.

 

Purple Team üyeleri, siber güvenlik konusunda diğer departmanlarla da etkileşim halinde olmalıdır. Örneğin, organizasyonun IT departmanıyla işbirliği yaparak, ağ ve sistem güvenliğinin iyileştirilmesine yardımcı olabilirler. Aynı zamanda, organizasyonun çalışanlarına siber güvenlik eğitimleri ve bilinçlendirme programları sunarak, organizasyonun siber güvenlik kültürünü geliştirmeye de yardımcı olurlar.

 

Purple Team'in hiyerarşisi, takım lideri ve takım üyeleri şeklinde basit bir yapıya sahiptir. Ancak, takım lideri, diğer takımlarla koordinasyon sağlamak ve organizasyonun siber güvenliğinin tüm yönlerini kapsayan bir strateji oluşturmak için kritik bir rol oynar. Takım üyeleri ise teknik uzmanlık konusunda deneyimli olmalı ve siber güvenlik stratejileri konusunda bilgi sahibi olmalıdır.Formun Üstü

 

Diğer takımlarda genellikle bu şekilde net bir hiyerarşi ile karşılaşmıyoruz. Diğer takımlar bu takımların bir kolu gibi birbiri içerisinde paylaşım yaparak çalışıyor ve ilerleme kaydediyorlar.

 

 

Şimdi ise kendimize uygun doğru takımı seçmekten ve size bu konuda bazı ipuçlarından bahsedeceğim. Doğru takımın seçilmesi, kurumun başarısı için kritik öneme sahiptir. İşte takım seçimi yaparken dikkat etmemiz gereken bazı faktörler:

 

Deneyim: Siber güvenlik alanında deneyimli olmak, işe alım sürecinde büyük bir avantajdır. Bu nedenle, siber güvenlik takımına başvurmadan önce, deneyimimiz ve bilgi birikimimiz hakkında açık ve net bir resim çizmek önemlidir.

 

Sertifikasyonlar: Siber güvenlik alanındaki birçok sertifikasyon, adayların yeteneklerini ve bilgi seviyelerini doğrulamak için kullanılır. Bu sertifikasyonlar, adayların işe alım sürecinde daha rekabetçi olmalarını sağlayabilir. Bu sebeple ilgi alanımıza yönelik geçerliliği kanıtlanmış sertifikalara sahip olmamız gerekir. Bu sertifikalar bir takıma katılmak istediğimizde bizi diğer adaylardan ayıran en büyük özelliklerden biri olacaktır.

 

Teknik Beceriler: Siber güvenlik takımına katılmadan önce, teknik becerilerimizi geliştirmemiz ve güncellememiz önemlidir. Bu, siber güvenlik teknolojileri, ağ güvenliği, veri güvenliği, yazılım güvenliği ve diğer teknik alanlarında bilgi sahibi olmamızı gerektirir.

 

İletişim Becerileri: Siber güvenlik takımı, genellikle diğer ekiplerle iş birliği yapar ve müşterilerle etkileşim halindedir. Bu nedenle, iyi iletişim becerilerimiz, sorunları analiz etme ve çözümleyebilme yeteneğimiz bizim için oldukça önemli olacaktır.

 

Takım Çalışması: Siber güvenlik takımı, genellikle büyük projelerde birlikte çalışır. Takım oyuncusu olmak, takımın başarısı için önemlidir. Bu nedenle, takım çalışması becerilerimizi geliştirmek ve iş birliği yapmak önemlidir.

 

Etik Değerler: Siber güvenlik takımı, müşterilerin güvenliğini sağlamak için çok önemlidir. Bu nedenle, doğru etik değerleri benimsemek ve uygulamak önemlidir. Takım, etik standartlarına uygun olarak çalışmalıdır.

Uyumlu Çalışma: Siber güvenlik takımı, genellikle farklı kültürlerden ve farklı alanlardan gelen insanlarla birlikte çalışır. Bu nedenle, takımda uyumlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve takımın amacına uygun çalışmasını sağlamak ve bu düzene uymak oldukça önemlidir.

 

Yazımda sizlere siber güvenlik alanına girdiğinizde karşınıza çıkacak olan alan seçimleri hakkında bir rehber oluşturmaya çalıştım umarım aklınızdaki sorunlara çözüm olabilmiştir. Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim.

 

Digital Forensic Engineering Student | Cyber Security Student | Entrepreneur | Backend Developer | Data Mining | Blockchain | Machine Learning | TryHackMe Top %1 Contact: [email protected]/gmail.com/yandex.com/yahoo.com

Tepkiniz nedir?

like

dislike

funny