KALİ LİNUX TEMEL KOMUTLARI

Kali linux terminalinde kullanılan temel komutlar hakında bilgi vermeye çalıştğım yazımın faydalı olasını istiyor iyi okumalar diliyorum.

KALİ LİNUX TEMEL KOMUTLARI

Terminalde gördüğümüz işaretlerin anlamı nedir?

“$” :kullanıcı olduğunuzu gösterir.

“#”: root admin olduğunu gösterir.

 “~”:kullanıcının home dizinini ifade eder.

Kali Linux temel komutları 

--help : Komutun tüm parametrelerini gösterir.

uname –a: İşletim sistemi hakkında bilgi almamızı sağlar.

history : Terminal geçmişini gösterir yani kullandığımız tüm komutları okumamızı sağlar.

clear: Terminal ekranını temizlememizi sağlar.

ls :Aktif klasördeki tüm dosya ve klasörleri listeler.

ls –l: Aktif klasördeki dosya ve klasörün özelliklerini gösterir.

ls –a: Aktif klasördeki gizli dosyaları gösterir.

ls –la: Aktif dosya ve klasörleri listelememizi sağlar.

pwd: Bulunulan dizini ekrana yazdıran komuttur. Hangi dizinin içerisindeysek onu gösterir.

cd: Dizinler arası geçiş yapmayı sağlar.

cd ..” :Bir üst dizine gider.

man: Komut hakkında detaylı bilgi verir. Çıkmak için Q tuşuna basmanız gerekir.

mkdir: Yeni klasör oluşturmak için kullanılır.

mkdir –p: Oluşturulan klasörün üst klasörlerini de oluşturur.

touch: Dosya oluşturmak için kullanılır.

rm: Dosya ve klasör silmek için kullanılır. Dizin dolu iken silme işlemi yapmaz.

rm –rf: Zorla siler dizin dolu olsa da olmasa da silme işlemini gerçekleştirir ve tehlikelidir çünkü sebebi terminalde silinen bir verinin veya bir şeyin geri dönüşüm kutusu benzeri bir yerde tutulmamasıdır.

rmdir: İçi boş klasör siler.

cat: Dosya içerisinde okuma yapmamızı sağlar yani içeriği görmemizi sağlar.

cat –n: Satır numaraları ile ekrana yazdırılmasını sağlar

cat –E: Satır sonlarını işaretleyerek okuma kolaylığı sağlar.

tac : Cat ‘in tersine olarak sondan başa ekrana yazdırma yapan komuttur.

cp: Kopyalamaya yarar.

cp –R: Alt dizinle birlikte kopyalama yapmamızı sağlar yani içi dolu olan bir klasörü kopyalamamızı sağlar. Boş bir klasör kopyalarken ise “-r” parametresi kullanılır.

mv: Dosya ve klasörleri taşımak için veya yeniden adlandırmak için kullanılır.”-f” parametresi ile kaynak dosya hedef üzerine hiçbir şey sorulmaksızın kopyalanır.

head: Verilen dosyanın varsayılan ilk 10 satırını görmemizi sağlar.”-n” parametresi ile istenen satır sayısını da görebiliriz.

tail: Head komutunun tersine çalışır ve son 10 satırı görmemizi sağlar.burda da ”-n” parametresi ile istenen satır  sayısını görebiliriz ve “-f” parametresi ile her 2 saniyede bir var olan komutu tekrarlar log takibinde kullanılabilen bir parametredir.

tar –zcvf: Standart bir arşivleme komutudur ve dosyaları arşivlememizi sağlar.

Tar –zxvf : Arşiv dosyasını açmamızı sağlar ve bulunduğumuz dizine kopyalar.

nano: Bir test editör komuttur yani metin düzenleyicisidir. dosyanın içerisine herhangi bir metni yazabilir o metni düzenleyebilir veya istediğimiz şekilde adlandırabiliriz. nanodan çıkmak için ctrl+x kullanılır. Metin belgesinin adını değiştirmek için ctrl+o kullanılır. Dosya içerisinde herhangi bir kelimeyi aramak için ise ctrl+w kullanılır ve aynı kelimenin farklı kullanıldığı yerlere geçiş yapabilmek için ise alt+w kullanılır.

Vi: Test editördür. Uygulama geliştiren veya sistem editörleri tarafından sıkça kullanılır. dosyayı çalıştırma imkanı ve kodun içeriğine bağlı olarak renklendirebilir, üzerinde kod çalıştırabilirsiniz” : “kullanılır kod çalıştırmak için vimden çıkmak için” :qa “kullanılır.

more: Terminal penceresine sığmayan metinleri daha rahat okumamızı sağlar.

nl: Boş olmayan satırlara satır numarası ekleyen komuttur.

file: Bu komut ile bir dosyanın ne tür bir dosya olduğunu öğrenebiliriz.

wc: Bize satır sayısı, kelime sayısını byte cinsinden boyutunu bize sıralı olarak verir.

sort: Dosyaları sıralamamızı sağlar. Sıralamayı neye göre yapmak istiyorsak ona göre sıralama yapabiliriz bunun için “-k” parametresinin yanına sütun sayısını yazmak yeterlidir.”-c” parametresi ile sıralamayı ilk bozan veriyi bize verirken “-r” parametresi eklenince de tersten sıralama yapar.”-o” ile sıraladığımız verileri kaydedebiliriz.”-R” ile ise karışık bir şekilde sıralar.

Grep: Dosya içerisinde arama yapmamızı sağlar ve ekrana bulunduğu satırın tamamı halinde yazar.”-v” parametresi ile aradığımız hecenin bulunmadığı satırları yazar. Büyük küçük harf duyarlılığını ortadan kaldırmak için ise”-i” kullanılır.

 

I am studying Forensic Informatics Engineering at Firat University. I am a three-year student who actively enjoys working in communities, is compatible with teamwork, open to learning, participates in trainings and conferences, and takes an active part in community work. I have been interested in cybersecurity for more than 2 years and have been dealing with CTF and similar issues. I am interested in system analysis and log analysis. I am working in the pentest field and also improving myself in the network field.

Tepkiniz nedir?

like

dislike

funny