TCP/IP REFERANS MODELİ NEDİR?

Bu yazımda siz değerli okurlara TCP/IP ile ilgili biilgi vermeye çalıştım. faydalı olması dileğiyle... Keyifli okumalar dilerim...

TCP/IP REFERANS MODELİ NEDİR?

Günümüzde dünya çapında yaygın olarak kullanılan internet bilgi ağı bu modele uygun olarak geliştirilmiştir.

Aslında standart bir TCP/IP modeli yoktur.

TCP/IP modeli bazı yayınlarda 4 katmanlı olarak bazı yayınlarda ise 5 katman olarak ele alınır.

Bu durumun katmanlar üzerinde büyük çapta bir etkisi olmadığı için 4 başlık altında inceleyebiliriz.

Bu katmanlar:

 1. AĞ BAĞLANTI  KATMAN ( NETWORK ACCESS LAYER)
 2. INTERNET KATMANI (INTERNET  LAYER)
 3. TAŞIMA KATMANI(TRANSPORT LAYER)
 4. UYGULAMA KATMANI (APPLICATION LAYER)

     • AĞ BAĞLANTI KATMANI (NETWORK ACCESS LAYER):

OSI katmanın 1. katmanı ve 2. Katmanın fiziksel ve veri katmanlarının birleştirilmesi ile oluşur.

Bu katmanda verinin kablo üzerinde alacağı yapıyı tanımlayarak bir ve sıfırların fiziksel olarak görüntülenmesi sağlanır.

Donanım katıdır ve repeater cihazları ,hublar ,kablolar ,Ethernet bu katmanda çalışır.

Veri ileten birim ile iletim ortamı arasındaki veya ağ arasındaki fiziksel ara yüzü kapsar.

Aynı ağdaki uç sistemlerinin veri iletişimi yapmak için OSI modelindeki tanımlanmış görevlere ek olarak, ağa erişim ve yönlendirme işlemlerini de yürütür.

Yani düğüm ile ağ arasında IP paketlerini gönderecek bir bağlan tının kurulmasını yürütür.

     • INTERNET KATMANI(INTERNET LAYER):

Değişik ağ türleri içerisindeki cihazların birbirleri ile haberleşmesini sağlamakla görevlidir.

Bu katmanda hedef veya kaynak IP adresleri veriye eklenerek verinin hangi bilgisayara gönderileceği belirlenir ve gönderilen paket veri bloğu (datagram) halini alır.

Ayrıca veri blogunun ağlar arasında yönlendirilmesi için kullanılan protokolleri de içerir.

IP, ICMP, IGMP, ARP gibi protokoller bu katmanda çalışır.

     • TAŞIMA KATMANI (TRANSPORT LAYER):

Taşıma katmanında TCP ve UDP olarak iki tür protokol kullanılır.

Taşıma katmanı, transmisyonların, hatasız ve düzenli olarak gelmesini sağlar. Bu, birkaç mekanizma ile gerçekleştirilir.

TCP-- (Transmission Control Protocol — İletim Kontrol Protokolü)

TCP, kayıpsız veri gönderimi sağlayabilmek için kullanılan protokoldür.

İlk olarak, veri TCP’ye göre biçimlendirilmiş paketlere bölünür/ayrılır.

Daha sonra ise her veri paketinde bir sıra numarası içeren bir başlık(header) eklenir böylece alıcı veriler ne zaman gelirlerse gelsin orijinal mesajı tekrar sıraya koyabilir.

Devamında ise her paketin gönderiminden sonra gönderene geri bildirim yapılır böylece bir paketin kaybedilmesi durumunda, verici bir paket için ACK gelmediğinden o paketin kaybolduğunu fark eder. Bu paket tekrar iletilir ve sırasız olmasına rağmen varış yerinde yeniden sıralanır.

Bu, gönderilen mesajların geleceğini ve bunun düzenli olacağını garanti ettiğiniz anlamına gelir.

UDP -- User Datagram Protocol:

Bazen paketlerin garantili iletimini istemeyiz.

Örneğin, bir görüntülü konuşma yaptığınızı düşünün paketlerin parçalar halinde gelmesi sorun yaratacaktır.

Bu durumlarda küçük bir veri kaybı kabul edilebilir ve kullanıcılar yine de birbirini görecektir.

Bu senaryolarda TCP yerine UDP protokolü kullanılır.

Udp’de de her veri paketinde bir sıra numarası içeren bir başlık(header) eklenir.

UDP hizmetlerine diğer örnekler arasında  DNS (Domain Name System — Alan Adı Sistemi) sayılabilir.

Ayrıca burada gerçekleşen bir olay da 3-Way Handshake (3'lü el sıkışma) mekanizmasıdır.

3-WAY HANDSHAKE:

TCP protokolü kullanılarak client ve server arasında gerçekleşen bu olay sonucu bağlantı gerçekleştirilir. Bu mekanizma, client’ın SYN paketi ile başlar, karşı taraftan da SYN+ACK paketinin gelmesi halinde  client’ında bu paketlere ACK işaretli paketle yanıt vermesi sonucunda bağlantı sağlanır.

Yani uygulamalardan bağımsız olarak uç birimleri arasındaki iletişimin güvenilir ve bağımsız olarak gerçekleşmesini yönetir.

     • UYGULAMA KATMANI (APPLICATION LAYER):

OSI modelindeki 5,6,7 katman görevlerini yürütür.

Uygulama katmanı protokolleri, süreçler arası iletişimi ve altındaki katmanlardaki düşük düzeyli paket ve IP adresi protokollerine kıyasla daha yüksek bir soyutlama düzeyine sahiptir.

Uygulama katmanı taşıma katmanıyla portlar aracılığıyla haberleşir. Portlar numaralandırılmış standart uygulamalardır (HTTP:80, FTP:21, vb.) ve taşıma katmanında gelen paket içeriğinin türünün anlaşılmasında rol oynar.

Farklı kullanıcı uygulamalarını destekler ve her uygulama için o uygulamaya özgü ayrı bir uygulama protokolü kullanır (HTTP,  SMTP, FTP, Telnet, vb.).

Birçok uygulama katmanı protokolü vardır.

 Bazıları şunlardır:

I am studying Forensic Informatics Engineering at Firat University. I am a three-year student who actively enjoys working in communities, is compatible with teamwork, open to learning, participates in trainings and conferences, and takes an active part in community work. I have been interested in cybersecurity for more than 2 years and have been dealing with CTF and similar issues. I am interested in system analysis and log analysis. I am working in the pentest field and also improving myself in the network field.

Tepkiniz nedir?

like

dislike

funny